شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

1,950,000

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,950,000

چهارشنبه 1400/4/2

50,000- تومان

-0.03%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1400/4/2

50,000- تومان

-0.02%

جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,040,000

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,700,000

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

3,250,000

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,000,000

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

0%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال