شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 14-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.36%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.65%
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

350+ تومان

2.33%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.33%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.98%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
جزئیات
میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.66%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد آناهیتا گیلان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

400+ تومان

2.6%
جزئیات
میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

300- تومان

-2.01%

جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
جزئیات
میلگرد 14-A3 درپاد تبریز

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.33%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد نورد گیلان حسن رود

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,850

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

1.01%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال