شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.63%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.64%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/11/3

300+ تومان

1.89%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.28%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/11/3

300+ تومان

1.91%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.96%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
جزئیات
میلگرد 16-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.98%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.05%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال