شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال