شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,750

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال