شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد امیرکبیر خزر

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد امیرکبیر خزر

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد امیرکبیر خزر

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد امیرکبیر خزر

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.2%

جزئیات
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.17%

جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.22%

جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.19%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.22%

جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

جزئیات
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال