شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.59%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.6%
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.6%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد آناهیتا گیلان

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.61%
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/9/7

200+ تومان

1.25%
جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/7

200+ تومان

1.21%
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/9/7

200+ تومان

1.25%
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/7

200+ تومان

1.21%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.63%
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.63%
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.63%
جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/7

100+ تومان

0.63%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال