شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/2

150- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد شاهرود

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,540

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد خرمدشت

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,458

چهارشنبه 1396/12/2

1,450- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,405

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,360

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 -

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,380

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,340

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,345

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

254

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

60- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,589

چهارشنبه 1396/12/2

21- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,500

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد امیرکبیر خزر

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,420

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 -

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,450

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,441

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال