شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 12-A3 درپاد تبریز

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,450

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,485

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد آناهیتا گیلان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

70- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد البرز ایرانیان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,470

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 پرشین فولاد

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1396/12/2

30- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد سرمد ابرکوه

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,500

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/2

20- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد امیرکبیر خزر

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,420

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 مجتمع فولاد نیک صدرا توس

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,490

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,450

چهارشنبه 1396/12/2

60- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,500

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A2 -

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,420

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A2 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,420

چهارشنبه 1396/12/2

60- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,405

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد شاهرود

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,400

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع فولاد ایوان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 -

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,440

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال