شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 16-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,635

شنبه 1397/1/18

32+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,635

شنبه 1397/1/18

32+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,710

شنبه 1397/1/18

31+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 10-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,820

شنبه 1397/1/18

32+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 20-A3 مجتمع فولاد ایوان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 مجتمع فولاد ایوان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع فولاد ایوان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 مجتمع فولاد ایوان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,630

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد

18 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,670

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 پرشین فولاد

18 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,640

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال