شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد البرز ایرانیان

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,540

پنج شنبه 1397/1/16

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد البرز ایرانیان

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,540

پنج شنبه 1397/1/16

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد البرز ایرانیان

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,540

پنج شنبه 1397/1/16

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد البرز ایرانیان

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1397/1/16

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد البرز ایرانیان

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/1/16

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 32-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 22-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,603

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,603

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,679

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,788

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال