شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp اروم شمش سبلان

06 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,450

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*4sp کاوه فولاد آریا

21 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*12m*5sp کاوه فولاد آریا

05 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

11,950

شنبه 1399/7/5

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

01 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,000

چهارشنبه 1399/5/1

1,200- تومان

-0.12%

جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,200

چهارشنبه 1399/4/25

7,540+ تومان

2.83%
جزئیات
شمش 120*120*12m*3sp فولاد تابان کویر یزد

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,800

یکشنبه 1399/4/22

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

12 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/3/12

80+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

09 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,470

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

08 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,470

سه شنبه 1397/3/8

20+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

07 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,450

دوشنبه 1397/3/7

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

06 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,450

یکشنبه 1397/3/6

10- تومان

0%

جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

06 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,580

یکشنبه 1397/3/6

60+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

05 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,460

شنبه 1397/3/5

10- تومان

0%

جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

02 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,470

چهارشنبه 1397/3/2

60+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

01 خرداد 1397

ساعت : 07:03
کیلوگرم

2,520

سه شنبه 1397/3/1

70+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,410

دوشنبه 1397/2/31

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,410

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,450

یکشنبه 1397/2/30

30- تومان

0%

جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,410

شنبه 1397/2/29

20+ تومان

0%
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,390

شنبه 1397/2/29

30+ تومان

0%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال