شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/9/17

1,200- تومان

-0.1%

جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp یزد 006

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/17

400+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

15 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,500

شنبه 1399/9/15

500+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp یزد 006

15 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,400

شنبه 1399/9/15

400+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

15 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,550

شنبه 1399/9/15

1,200+ تومان

0.13%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp یزد 006

12 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/9/12

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پیروان غدیر یزد

12 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/9/12

1,000- تومان

-0.09%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

12 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/9/12

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp یزد 006

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/9/11

900+ تومان

0.1%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.06%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/9/11

900+ تومان

0.1%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,200

سه شنبه 1399/9/11

550+ تومان

0.06%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp کاوه فولاد آریا

10 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

9,270

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp شرکت ذوب آهن نگین البرز

10 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

9,350

دوشنبه 1399/9/10

82,650- تومان

-0.9%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,400

یکشنبه 1399/9/9

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,200

یکشنبه 1399/9/9

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp یزد 006

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,200

یکشنبه 1399/9/9

1,100- تومان

-0.11%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,350

شنبه 1399/9/8

1,850- تومان

-0.17%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,100

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,300

چهارشنبه 1399/9/5

100- تومان

-0.01%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال