شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

28 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/7/28

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp ذوب آهن آسیا

28 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

27 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/7/27

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

27 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/7/27

20+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

22 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,150

سه شنبه 1399/7/22

3,850+ تومان

0.46%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

22 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/7/22

200+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

21 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/7/21

120- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 120*120*6m*4sp کاوه فولاد آریا

21 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

21 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/7/21

70- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

21 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/7/21

300+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

20 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/7/20

150+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

20 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/7/20

300+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/7/19

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/7/19

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*4sp اصفهان ...

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/7/19

250+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

14 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

11,850

دوشنبه 1399/7/14

350- تومان

-0.03%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

14 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/7/14

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

13 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/7/13

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

12 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/7/12

100+ تومان

0.01%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال