شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 100*100*6m*4sp فولاد پالش یزد

27 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,850

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

24 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/24

180- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

24 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

11,350

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp ایده آل شمش کویر میبد

23 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,380

شنبه 1399/12/23

20- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

23 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/12/23

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

19 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,450

سه شنبه 1399/12/19

150+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

19 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/12/19

250+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پردیس صنعت زنده رود

18 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,450

دوشنبه 1399/12/18

150+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp ایده آل شمش کویر میبد

18 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

17 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

یکشنبه 1399/12/17

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پردیس صنعت زنده رود

17 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/17

1,300+ تومان

0.13%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

17 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/12/16

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/12/16

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

چهارشنبه 1399/12/13

86,650- تومان

-0.88%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/12/11

3,150+ تومان

0.39%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/10

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 150*150*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

09 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,450

شنبه 1399/12/9

8,570+ تومان

2.98%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp مجتمع فولاد نگین مشهد

06 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/12/6

2,300+ تومان

0.25%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

05 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/12/5

1,300- تومان

-0.1%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال