شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

24 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/24

180- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

19 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/12/19

250+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/12/16

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

چهارشنبه 1399/12/13

86,650- تومان

-0.88%

جزئیات
شمش 150*150*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

09 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,450

شنبه 1399/12/9

8,570+ تومان

2.98%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

05 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/12/5

1,300- تومان

-0.1%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

03 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,480

یکشنبه 1399/12/3

20- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

18 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/11/18

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

15 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

11,550

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

14 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/11/14

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

13 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/11/13

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

13 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/11/13

350+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

07 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,350

سه شنبه 1399/11/7

1,000- تومان

-0.08%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پیروان غدیر یزد

05 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,700

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

04 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,550

شنبه 1399/11/4

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

01 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,650

چهارشنبه 1399/11/1

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پیروان غدیر یزد

29 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

11,700

دوشنبه 1399/10/29

1,200- تومان

-0.09%

جزئیات
شمش 100*100*12m*3sp فولاد پالش یزد

29 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

27 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

11,700

شنبه 1399/10/27

550- تومان

-0.04%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال