شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شیرکوه یزد

30 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تابان کویر یزد

30 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/30

500+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

30 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/30

900+ تومان

0.08%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پارتاک ذوب اسپادانا

29 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/9/29

950- تومان

-0.08%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp چدن ذوب سپاهان

29 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/9/29

800+ تومان

0.08%
جزئیات
شمش 125*125*12m*5sp ذوب فولاد محمود آباد

29 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/9/29

2,600+ تومان

0.31%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

26 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/9/26

1,200+ تومان

0.12%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

26 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/9/26

500- تومان

-0.04%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

26 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,200

چهارشنبه 1399/9/26

500+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

25 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/9/25

1,100+ تومان

0.11%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

25 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/9/25

450+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

25 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,200

سه شنبه 1399/9/25

1,000+ تومان

0.1%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

23 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,700

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp ذوب فولاد محمود آباد

18 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/9/18

550+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

18 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/9/18

700+ تومان

0.07%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

18 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,700

سه شنبه 1399/9/18

200+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,600

دوشنبه 1399/9/17

400+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/9/17

1,200- تومان

-0.1%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,350

دوشنبه 1399/9/17

87,150- تومان

-0.89%

جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

17 آذر 1399

ساعت : 17:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/17

400+ تومان

0.04%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال