شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

17 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/12/16

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/12/16

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/12/16

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/12/16

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp ایده آل شمش کویر میبد

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/12/13

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد چدن آذر

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/12/13

150- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

چهارشنبه 1399/12/13

86,650- تومان

-0.88%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

13 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/12/13

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp رهپویان نوین راه ابریشم

12 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

سه شنبه 1399/12/12

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

12 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شیرکوه یزد

12 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/12/12

1,200- تومان

-0.1%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,350

دوشنبه 1399/12/11

350- تومان

-0.03%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp چدن ذوب سپاهان

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

دوشنبه 1399/12/11

550- تومان

-0.05%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp ایده آل شمش کویر میبد

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/12/11

3,150+ تومان

0.39%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پولاد شمش آریا

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,200

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/10

200- تومان

-0.02%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال