شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد آریا برزن کویر

15 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/11/15

8,900+ تومان

3.49%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

15 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

11,550

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

14 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

سه شنبه 1399/11/14

550+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

14 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/11/14

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

14 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/11/14

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

13 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/11/13

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

13 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/11/13

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پولاد شمش آریا

13 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/11/13

350+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp شرکت ذوب آهن نگین البرز

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/11/12

800+ تومان

0.07%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد چدن آذر

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/11/12

200+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/11/12

850- تومان

-0.07%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پولاد شمش آریا

12 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,750

یکشنبه 1399/11/12

350+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد کیمیا علویجه

11 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/11/11

2,200+ تومان

0.24%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

11 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/11/11

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پیروان غدیر یزد

11 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/11/11

2,000+ تومان

0.21%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پولاد شمش آریا

11 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/11/11

550+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

08 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/11/8

450- تومان

-0.04%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

07 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/11/7

1,000- تومان

-0.08%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp آلیاژ شمش یزد

07 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

11,200

سه شنبه 1399/11/7

1,150- تومان

-0.09%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال