شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پارس بوتیل یزد

17 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,230

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پارتاک ذوب اسپادانا

16 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,200

چهارشنبه 1396/12/16

20- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد سازان سارویه

16 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,200

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد سازان سارویه

16 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,200

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp کاوه فولاد آریا

16 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,220

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد آرتان

16 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,190

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp اسپریس فولاد ساوه

16 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,230

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp اسپریس فولاد ساوه

16 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,230

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*3sp اسپریس فولاد ساوه

16 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,240

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp اسپریس فولاد ساوه

16 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,240

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد سازان سارویه

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,200

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 120*120*6m*5sp فولاد سازان سارویه

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,200

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,230

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp پارتاک ذوب اسپادانا

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,220

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp آلیاژ شمش یزد

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,220

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,220

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پارس بوتیل یزد

ساعت : 761 فروردین 2
کیلوگرم

2,350

شنبه 2/1/-761

100- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پارس بوتیل یزد

ساعت : 761 فروردین 2
کیلوگرم

2,350

شنبه 2/1/-761

100- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پارس بوتیل یزد

ساعت : 761 فروردین 2
کیلوگرم

2,350

شنبه 2/1/-761

100- تومان

0%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp پارس بوتیل یزد

ساعت : 761 فروردین 2
کیلوگرم

2,350

شنبه 2/1/-761

100- تومان

0%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال