شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/10/24

350- تومان

-0.03%

جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/10/24

250- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

11,900

چهارشنبه 1399/10/24

100- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp ذوب آهن آسیا

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/10/24

250- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

24 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/10/24

300- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/23

250+ تومان

0.02%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/10/23

50+ تومان

0%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/10/23

150- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/10/23

400+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/23

400- تومان

-0.03%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شیرکوه یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/23

450+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp پیروان غدیر یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/10/23

2,900+ تومان

0.29%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp فولاد سامان یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/10/23

2,050+ تومان

0.19%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

22 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/10/22

350+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

22 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/10/22

400+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp ایده آل شمش کویر میبد

22 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/10/22

2,650+ تومان

0.27%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

21 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp پولاد شمش ایساتیس

21 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/10/21

1,200+ تومان

0.11%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

21 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/10/21

50- تومان

0%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال