شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

20 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/10/20

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp چدن ذوب سپاهان

20 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/10/20

1,200+ تومان

0.11%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

20 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/10/20

700- تومان

-0.05%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

20 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/10/20

150- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp مجتمع فولاد نگین مشهد

17 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/10/17

2,150+ تومان

0.21%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

17 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

17 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/10/17

150- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

16 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

16 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp آلیاژ شمش یزد

16 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

16 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,450

سه شنبه 1399/10/16

250- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

15 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/10/15

400+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

15 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/15

700+ تومان

0.06%
جزئیات
شمش 100*100*6m*3sp فولاد پالش یزد

15 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/15

4,400+ تومان

0.51%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp ذوب آهن نگین کاسپین

14 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/14

2,800+ تومان

0.28%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/10/13

700- تومان

-0.05%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp ایده آل شمش کویر میبد

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

شنبه 1399/10/13

1,250+ تومان

0.11%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/10/13

200- تومان

-0.02%

جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

شنبه 1399/10/13

1,550+ تومان

0.14%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/10/13

500- تومان

-0.04%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال