شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
آنالیز شیمیایی
قیمت شمش
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp مجتمع فولاد جنوب

10 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp آلیاژ شمش یزد

10 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/10/10

2,000+ تومان

0.19%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

09 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/10/9

700+ تومان

0.06%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

09 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/10/9

700+ تومان

0.06%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد اطمینان

09 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/9

1,800+ تومان

0.16%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد چدن آذر

09 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/9

1,400+ تومان

0.12%
جزئیات
شمش 150*150*12m*5sp کیمیا صبای اسفراین

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,320

دوشنبه 1399/10/8

1,720+ تومان

0.16%
جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp ذوب آهن آسیا

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/10/7

600+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/10/7

50- تومان

0%

جزئیات
شمش 125*125*12m*5sp ذوب فولاد محمود آباد

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/10/6

1,100+ تومان

0.1%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شرکت فولاد سفید دشت

03 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/10/3

600+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp شیرکوه یزد

03 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,050

چهارشنبه 1399/10/3

450+ تومان

0.04%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

03 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/10/3

150- تومان

-0.01%

جزئیات
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

03 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/10/3

1,150+ تومان

0.1%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

02 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/10/2

600+ تومان

0.05%
جزئیات
شمش 150*150*6m*5sp حدیدگستر ایساتیس

02 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/2

1,700+ تومان

0.16%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp فولاد چدن آذر

01 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/10/1

400+ تومان

0.03%
جزئیات
شمش 130*130*6m*5sp پارمیدا پولاد ایساتیس

01 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/10/1

1,000+ تومان

0.09%
جزئیات
شمش 125*125*6m*5sp ذوب آهن آسیا

01 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/10/1

1,400+ تومان

0.13%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال