شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
فولاد تارا شمش یزد
factory-img
نام کارخانه

فولاد تارا شمش یزد

مدیر عامل

-

آدرس دفتر مرکزی

-

آدرس کارخانه

-

قیمت ها
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
شمش 150*150*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

24 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/12/24

100+ تومان

0.01%
شمش 125*125*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

18 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/12/18

1,800+ تومان

0.19%
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/12/10

200- تومان

-0.02%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

05 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/12/5

1,300- تومان

-0.1%

شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

03 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/12/3

1,800+ تومان

0.19%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/10/23

400+ تومان

0.03%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

20 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/10/20

150- تومان

-0.01%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

03 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/10/3

1,150+ تومان

0.1%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

25 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/9/25

1,100+ تومان

0.11%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

12 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/9/12

200- تومان

-0.02%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,200

سه شنبه 1399/9/11

550+ تومان

0.06%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

9,650

شنبه 1399/9/1

200- تومان

-0.02%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

28 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

9,850

چهارشنبه 1399/8/28

750- تومان

-0.07%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

18 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

10,600

یکشنبه 1399/8/18

600- تومان

-0.05%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

07 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

11,200

چهارشنبه 1399/8/7

100- تومان

-0.01%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

06 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/8/6

500- تومان

-0.04%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

05 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/8/5

350- تومان

-0.03%

شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

22 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

12,150

سه شنبه 1399/7/22

3,850+ تومان

0.46%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

07 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/7/7

1,650+ تومان

0.16%
شمش 150*150*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

02 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/7/2

1,450+ تومان

0.15%
شمش 125*125*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

12 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

9,600

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
شمش 150*150*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,850

سه شنبه 1399/6/11

1,650+ تومان

0.2%
شمش 150*150*12m*5sp فولاد تارا شمش یزد

02 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

8,200

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

26 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

8,300

یکشنبه 1399/5/26

1,950- تومان

-0.19%

شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

11 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

شنبه 1399/5/11

50+ تومان

0.01%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,250

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,250

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0%
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,650

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0.01%
شمش 125*125*6m*3sp فولاد تارا شمش یزد

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,200

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

23 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,200

دوشنبه 1399/4/23

6,200+ تومان

1.55%
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,600

یکشنبه 1399/4/22

200+ تومان

0.02%
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

21 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,400

شنبه 1399/4/21

0 تومان

-
شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

19 تیر 1399

ساعت : 03:04
کیلوگرم

8,900

پنج شنبه 1399/4/19

500- تومان

-0.05%

شمش 150*150*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

18 تیر 1399

ساعت : 03:04
کیلوگرم

8,700

چهارشنبه 1399/4/18

700- تومان

-0.07%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

06 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,000

شنبه 1397/5/6

400+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

3,600

دوشنبه 1397/5/1

300+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

31 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,300

یکشنبه 1397/4/31

470+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

19 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

2,830

سه شنبه 1397/4/19

30- تومان

0%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

16 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

2,860

شنبه 1397/4/16

0 تومان

-
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

06 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,070

چهارشنبه 1397/4/6

70+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

02 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/4/2

290+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

21 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,710

دوشنبه 1397/3/21

130+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

09 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,580

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

07 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,580

دوشنبه 1397/3/7

30+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

06 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,550

یکشنبه 1397/3/6

70+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,480

چهارشنبه 1397/2/26

80+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 15:02
کیلوگرم

2,400

دوشنبه 1397/2/24

100- تومان

0%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,500

سه شنبه 1397/2/18

50- تومان

0%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,550

دوشنبه 1397/2/17

210+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,340

یکشنبه 1397/2/9

20+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,320

شنبه 1397/2/8

10- تومان

0%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,330

چهارشنبه 1397/2/5

80+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

27 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,250

دوشنبه 1397/1/27

290- تومان

0%

شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

21 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,540

سه شنبه 1397/1/21

80+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

19 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,460

یکشنبه 1397/1/19

140+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,320

سه شنبه 1397/1/14

90+ تومان

0%
شمش 125*125*6m*5sp فولاد تارا شمش یزد

15 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,230

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
درباره شرکت

شمش فولادی تولید شده در کارخانه تارا شمش

محصولات