شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
فولاد پالش یزد
factory-img
نام کارخانه

فولاد پالش یزد

مدیر عامل

-

آدرس دفتر مرکزی

-

آدرس کارخانه

-

قیمت ها
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
شمش 100*100*6m*4sp فولاد پالش یزد

27 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,850

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

17 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,250

یکشنبه 1399/12/17

50- تومان

0%

شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/12/11

3,150+ تومان

0.39%
شمش 100*100*12m*3sp فولاد پالش یزد

29 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

23 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/23

250+ تومان

0.02%
شمش 100*100*6m*3sp فولاد پالش یزد

15 دی 1399

ساعت : 17:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/15

4,400+ تومان

0.51%
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

13 دی 1399

ساعت : 16:10
کیلوگرم

12,250

شنبه 1399/10/13

1,550+ تومان

0.14%
شمش 150*150*12m*5sp فولاد پالش یزد

23 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

10,700

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
شمش 150*150*6m*5sp فولاد پالش یزد

02 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

8,150

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
شمش 100*100*6m*3sp فولاد پالش یزد

19 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

8,600

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
شمش 100*100*6m*5sp فولاد پالش یزد

21 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,350

شنبه 1399/4/21

0 تومان

-
درباره شرکت

-

محصولات