• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • ناودانی
 • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A3 روهینا جنوب میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,800تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 13,450تومان شنبه 1400/1/21 -200تومان -1.49% میلگرد آذر فولاد امین
میلگرد 10-A3 البرز غرب میلگرد 10-A3 البرز غرب 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 12,750تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% میلگرد البرز غرب
میلگرد 8-A3 فولاد بافق میلگرد 8-A3 فولاد بافق 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,950تومان شنبه 1400/1/21 -100تومان -0.72% میلگرد فولاد بافق
میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,050تومان شنبه 1400/1/21 100تومان 0.77% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 10-A2 ارگ تبریز میلگرد 10-A2 ارگ تبریز 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,350تومان شنبه 1400/1/21 600تومان 4.49% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 10-A2 آریان فولاد میلگرد 10-A2 آریان فولاد 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% میلگرد آریان فولاد
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,520تومان شنبه 1400/1/21 50تومان 0.37% میلگرد ذوب آهن اردبیل
میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 12,910تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% میلگرد نیک صدرا توس
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,150تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,750تومان شنبه 1400/1/21 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 12-A3 فولاد خراسان میلگرد 12-A3 فولاد خراسان 21فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 12,930تومان شنبه 1400/1/21 50تومان 0.39% میلگرد فولاد خراسان
میلگرد 20-A3 فولاد میانه میلگرد 20-A3 فولاد میانه 21فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 12,790تومان شنبه 1400/1/21 3140تومان 24.55% میلگرد فولاد میانه
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 13,600تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 صنعت ماهان تیرآهن 14 صنعت ماهان 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 1,675,000تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% تیرآهن صنعت ماهان
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 21فروردین1400 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,600تومان شنبه 1400/1/21 200تومان 0.01% تیرآهن ماهکار فلز
تیرآهن 16 ناب تبریز تیرآهن 16 ناب تبریز 21فروردین1400 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,350تومان شنبه 1400/1/21 100تومان 0.01% تیرآهن ناب تبریز
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 25اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه 1399/12/25 0تومان 0% تیرآهن جهان فولاد غرب
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۲ شاخه ایی 3,200,000تومان شنبه 1399/11/25 0تومان 0% تیرآهن آریان فولاد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی50*50*3 فولاد نستا نبشی50*50*3 فولاد نستا 22فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه 1400/1/22 50تومان 0% نبشی فولاد نستا
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 22فروردین1400 ساعت : ۱۰:۱۵ کیلوگرم 13,450تومان یکشنبه 1400/1/22 50تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,450تومان شنبه 1400/1/21 200تومان 0.02% نبشی آریان فولاد
نبشی50*50*5 شکفته مشهد نبشی50*50*5 شکفته مشهد 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,200تومان شنبه 1400/1/21 50تومان 0% نبشی شکفته مشهد
نبشی60*60*5 جاوید بناب نبشی60*60*5 جاوید بناب 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 13,090تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% نبشی جاوید بناب
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 12,900تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% نبشی صبا فولاد منظومه
نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۵۹ کیلوگرم 13,490تومان شنبه 1400/1/21 100تومان 0.01% نبشی فولاد کوهپایه
نبشی50*50*4 مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد نبشی50*50*4 مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1400/1/21 100تومان 0.01% نبشی مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد
نبشی40*40*4 ناب تبریز نبشی40*40*4 ناب تبریز 21فروردین1400 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1400/1/21 50تومان 0% نبشی ناب تبریز
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 21فروردین1400 ساعت : ۰۹:۰۲ کیلوگرم 13,400تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% نبشی استیل ذوب
نبشی80*80*8 جویا نورد نبشی80*80*8 جویا نورد 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,050تومان پنجشنبه 1399/12/14 0تومان 0% نبشی جویا نورد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول6متری صنعت ماهان ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 22فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% ناودانی صنعت ماهان
ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 13,400تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% ناودانی نصر آذربایجان
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 13,400تومان شنبه 1400/1/21 200تومان 0.02% ناودانی نورد سجاد
ناودانی12طول6متری شکفته مشهد ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 13,200تومان شنبه 1400/1/21 50تومان 0% ناودانی شکفته مشهد
ناودانی12طول6متری ناب تبریز ناودانی12طول6متری ناب تبریز 21فروردین1400 ساعت : ۱۰:۵۵ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1400/1/21 550تومان 0.04% ناودانی ناب تبریز
ناودانی10طول6متری مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد ناودانی10طول6متری مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد 19فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۹ کیلوگرم 13,150تومان پنجشنبه 1400/1/19 0تومان 0% ناودانی مگا استیل و نورد فولاد اشتهارد
ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 18فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری جویا نورد ناودانی8طول6متری جویا نورد 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,200تومان پنجشنبه 1399/12/14 0تومان 0% ناودانی جویا نورد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۳۷ کیلوگرم 23,000تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% پروفیل صفاهان فراست
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 23,000تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% پروفیل صبح پارسیان
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 22,600تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% پروفیل تولیدی صنعتی کچو
پروفیل2.5 مبتکران صبا پروفیل2.5 مبتکران صبا 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 20,200تومان شنبه 1400/1/21 0تومان 0% پروفیل مبتکران صبا
پروفیل2 لوله و پروفیل صابری پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 23,100تومان شنبه 1400/1/21 -100تومان 0% پروفیل لوله و پروفیل صابری
پروفیل2 امید البرز پروفیل2 امید البرز 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 22,900تومان شنبه 1400/1/21 -100تومان 0% پروفیل امید البرز
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه 1400/1/21 -400تومان -0.02% پروفیل تهران شرق
پروفیل2.5 میلاد یزد پروفیل2.5 میلاد یزد 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 21,100تومان شنبه 1400/1/21 -100تومان 0% پروفیل میلاد یزد
پروفیل2.5 پروفیل یزد پروفیل2.5 پروفیل یزد 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 21,100تومان شنبه 1400/1/21 -100تومان 0% پروفیل پروفیل یزد
پروفیل2 گروه صنعتی یاران پروفیل2 گروه صنعتی یاران 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۰۸ کیلوگرم 23,000تومان شنبه 1400/1/21 -200تومان -0.01% پروفیل گروه صنعتی یاران
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 23,100تومان شنبه 1400/1/21 100تومان 0% پروفیل صدرا پروفیل
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 21,700تومان شنبه 1400/1/21 -300تومان -0.01% پروفیل نیکان پروفیل
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
آهن اسفنجی معدنی و صنعتی گل گهر آهن اسفنجی معدنی و صنعتی گل گهر 14بهمن1399 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 7,950تومان سه شنبه 1399/11/14 0تومان 0% آهن اسفنجی معدنی و صنعتی گل گهر
آهن اسفنجی مجتمع فولاد غدیر نی ریز آهن اسفنجی مجتمع فولاد غدیر نی ریز 14بهمن1399 ساعت : ۱۰:۵۳ کیلوگرم 7,950تومان سه شنبه 1399/11/14 0تومان 0% آهن اسفنجی مجتمع فولاد غدیر نی ریز
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
فرومنگنز پر کربن فرو منگنز فرومنگنز پر کربن فرو منگنز 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 29,400تومان سه شنبه 1399/11/14 0تومان 0% فروآلیاژ فرو منگنز
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۷ کیلوگرم 11,300تومان یکشنبه 1399/12/24 -180تومان -0.02% شمش یزد 717
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۷ کیلوگرم 11,420تومان یکشنبه 1399/12/24 120تومان 0.01% شمش اصفهان 807
شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۶ کیلوگرم 11,350تومان یکشنبه 1399/12/24 0تومان 0% شمش یزد 705
شمش 150*150*12m*5sp اصفهان 806 شمش 150*150*12m*5sp اصفهان 806 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۶ کیلوگرم 11,500تومان یکشنبه 1399/12/24 1700تومان 0.17% شمش اصفهان 806
شمش 150*150*12m*5sp یزد 701 شمش 150*150*12m*5sp یزد 701 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۵ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه 1399/12/24 100تومان 0.01% شمش یزد 701
شمش 125*125*6m*5sp سمنان 905 شمش 125*125*6m*5sp سمنان 905 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۵ کیلوگرم 11,450تومان شنبه 1399/12/23 100تومان 0.01% شمش سمنان 905
شمش 125*125*6m*5sp قم 906 شمش 125*125*6m*5sp قم 906 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۵ کیلوگرم 11,450تومان شنبه 1399/12/23 -50تومان 0% شمش قم 906
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 808 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۴ کیلوگرم 11,300تومان شنبه 1399/12/23 50تومان 0% شمش اصفهان 808
شمش 125*125*6m*5sp یزد 710 شمش 125*125*6m*5sp یزد 710 19اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه 1399/12/19 150تومان 0.01% شمش یزد 710
شمش 125*125*6m*5sp یزد 703 شمش 125*125*6m*5sp یزد 703 18اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۸ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه 1399/12/18 150تومان 0.01% شمش یزد 703
شمش 150*150*6m*5sp یزد 714 شمش 150*150*6m*5sp یزد 714 17اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۷ کیلوگرم 11,250تومان یکشنبه 1399/12/17 -50تومان 0% شمش یزد 714
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۳ کیلوگرم 11,250تومان شنبه 1399/12/16 0تومان 0% شمش اصفهان 809
شمش 125*125*6m*5sp یزد 713 شمش 125*125*6m*5sp یزد 713 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۲ کیلوگرم 11,250تومان شنبه 1399/12/16 -50تومان 0% شمش یزد 713

مرکز فلزات

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز  فلزات تاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

قیمت  انواع محصولات آهن و فولاد و انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر پروفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود و به روز می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درافتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

مورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-
-->