• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • پروفیل
 • ناودانی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 8مهر1399 ساعت : ۱۶:۱۷ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه 1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1399/7/8 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 10-A3 آریان فولاد میلگرد 10-A3 آریان فولاد 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A3 فولاد بافق میلگرد 8-A3 فولاد بافق 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A3 روهینا جنوب میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۶ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه 1399/7/8 400تومان 0.03% مشاهده
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه 1399/7/8 400تومان 0.03% مشاهده
میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 13,550تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 درپاد میلگرد 8-A2 درپاد 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه 1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 8-A2 سیرجان حدید میلگرد 8-A2 سیرجان حدید 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1399/7/8 50تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,250تومان سه شنبه 1399/7/8 550تومان 0.04% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 14 صنعت ماهان تیرآهن 14 صنعت ماهان 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ شاخه ایی 1,750,000تومان سه شنبه 1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 3,400,000تومان سه شنبه 1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ناب تبریز تیرآهن 14 ناب تبریز 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 14,300تومان سه شنبه 1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه 1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 8مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه 1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه 1399/6/22 1250تومان 0.12% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه 1399/7/8 600تومان 0.05% مشاهده
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*3 فولاد نستا نبشی40*40*3 فولاد نستا 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه 1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 14,750تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه 1399/7/8 1850تومان 0.15% مشاهده
نبشی40*40*3 جاوید بناب نبشی40*40*3 جاوید بناب 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*3 ناب تبریز نبشی40*40*3 ناب تبریز 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
نبشی80*80*8 مگا استیل ایران نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1399/7/8 50تومان 0% مشاهده
نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 8مهر1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,020تومان سه شنبه 1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
نبشی100*100*10 شکفته مشهد نبشی100*100*10 شکفته مشهد 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه 1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
نبشی50*50*5 نصر آذربایجان نبشی50*50*5 نصر آذربایجان 16شهریور1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 11,750تومان یکشنبه 1399/6/16 0تومان 0% مشاهده
نبشی60*60*6 یاوران زنجان نبشی60*60*6 یاوران زنجان 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه 1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
نبشی50*50*4 ماهکار فلز نبشی50*50*4 ماهکار فلز 4مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 11,600تومان شنبه 1399/5/4 -600تومان -0.05% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 گروه صنعتی یاران پروفیل2 گروه صنعتی یاران 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 22,100تومان سه شنبه 1399/7/8 300تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 22,600تومان سه شنبه 1399/7/8 700تومان 0.03% مشاهده
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه 1399/7/8 300تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 لوله و پروفیل صابری پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 22,600تومان سه شنبه 1399/7/8 600تومان 0.03% مشاهده
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه 1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 مبتکران صبا پروفیل2 مبتکران صبا 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 21,850تومان سه شنبه 1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 پروفیل مشهد پروفیل2 پروفیل مشهد 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه 1399/7/8 300تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 22,800تومان سه شنبه 1399/7/8 800تومان 0.04% مشاهده
پروفیل2 میلاد یزد پروفیل2 میلاد یزد 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه 1399/7/8 600تومان 0.03% مشاهده
پروفیل2 پروفیل یزد پروفیل2 پروفیل یزد 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه 1399/7/8 600تومان 0.03% مشاهده
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 8مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 21,800تومان سه شنبه 1399/7/8 1300تومان 0.06% مشاهده
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 20,000تومان پنجشنبه 1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 22,900تومان سه شنبه 1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1399/7/8 350تومان 0.03% مشاهده
ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 14,150تومان سه شنبه 1399/7/8 480تومان 0.04% مشاهده
ناودانی10طول6متری ناب تبریز ناودانی10طول6متری ناب تبریز 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه 1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه 1399/7/8 350تومان 0.03% مشاهده
ناودانی12طول12متری شکفته مشهد ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه 1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه 1399/7/7 1100تومان 0.1% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp یزد 701 شمش 125*125*6m*5sp یزد 701 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 11,900تومان دوشنبه 1399/7/7 1650تومان 0.16% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp خوزستان 913 شمش 150*150*6m*5sp خوزستان 913 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه 1399/7/7 750تومان 0.07% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,760تومان دوشنبه 1399/7/7 -340تومان -0.03% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,750تومان دوشنبه 1399/7/7 750تومان 0.07% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۷ کیلوگرم 11,850تومان یکشنبه 1399/7/6 -150تومان -0.01% مشاهده
شمش 125*125*12m*3sp مشهد 915 شمش 125*125*12m*3sp مشهد 915 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه 1399/7/6 2600تومان 0.27% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه 1399/7/6 200تومان 0.02% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه 1399/7/6 0تومان 0% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۰ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه 1399/7/6 750تومان 0.07% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۰ کیلوگرم 12,100تومان یکشنبه 1399/7/6 50تومان 0% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,000تومان شنبه 1399/7/5 650تومان 0.06% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,200تومان شنبه 1399/7/5 3350تومان 0.38% مشاهده

فلزات چیست؟

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز فلزاتتاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

 • آهن اسفنجی و انواع قراضه و ضایعات فلزی
 • انواع فرو آلیاژها شامل فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرومولیبدن و ...
 • انواع گرافیت و کک
 • انواع شمش و بیلت فولادی و چدنی
 • انواع نسوزهای مصرفی در صنعت فولاد و فلزات
 • میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی و پروفیل 

کلیه قیمت های محصولات صنعت فولاد بصورت قیمت بروز آهن و فولاد و قیمت لحظه ای انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر روفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

افتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درمورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-