• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • پروفیل
 • ناودانی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 آریا ذوب میلگرد 8-A2 آریا ذوب 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A3 روهینا جنوب میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 13,500تومان شنبه 1399/7/5 400تومان 0.03% مشاهده
میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 13,150تومان شنبه 1399/7/5 400تومان 0.03% مشاهده
میلگرد 14-A3 ارگ تبریز میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 12,400تومان شنبه 1399/7/5 500تومان 0.04% مشاهده
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 12,500تومان شنبه 1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 12,780تومان شنبه 1399/7/5 480تومان 0.04% مشاهده
میلگرد 10-A3 آریان فولاد میلگرد 10-A3 آریان فولاد 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,000تومان شنبه 1399/7/5 550تومان 0.04% مشاهده
میلگرد 8-A3 فولاد بافق میلگرد 8-A3 فولاد بافق 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۷ کیلوگرم 13,530تومان شنبه 1399/7/5 430تومان 0.03% مشاهده
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 13,050تومان شنبه 1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 8-A2 سیرجان حدید میلگرد 8-A2 سیرجان حدید 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/7/5 50تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,520تومان شنبه 1399/7/5 70تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 13,000تومان شنبه 1399/7/5 500تومان 0.04% مشاهده
میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 13,400تومان شنبه 1399/7/5 700تومان 0.06% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 16 صنعت ماهان تیرآهن 16 صنعت ماهان 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۲ شاخه ایی 2,300,000تومان شنبه 1399/7/5 10000تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ناب تبریز تیرآهن 14 ناب تبریز 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,850تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 3,300,000تومان شنبه 1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه 1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,000تومان شنبه 1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه 1399/6/22 1250تومان 0.12% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی40*40*3 ناب تبریز نبشی40*40*3 ناب تبریز 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 13,600تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,770تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*2.5 فولاد نستا نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 13,850تومان شنبه 1399/7/5 450تومان 0.03% مشاهده
نبشی100*100*7 مگا استیل ایران نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 14,000تومان شنبه 1399/7/5 500تومان 0.04% مشاهده
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,750تومان شنبه 1399/7/5 300تومان 0.02% مشاهده
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 13,820تومان شنبه 1399/7/5 300تومان 0.02% مشاهده
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 2مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه 1399/7/2 200تومان 0.02% مشاهده
نبشی40*40*3 جاوید بناب نبشی40*40*3 جاوید بناب 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 13,340تومان چهارشنبه 1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 1مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه 1399/7/1 100تومان 0.01% مشاهده
نبشی60*60*4 شکفته مشهد نبشی60*60*4 شکفته مشهد 31شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه 1399/6/31 100تومان 0.01% مشاهده
نبشی50*50*5 نصر آذربایجان نبشی50*50*5 نصر آذربایجان 16شهریور1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 11,750تومان یکشنبه 1399/6/16 0تومان 0% مشاهده
نبشی60*60*6 یاوران زنجان نبشی60*60*6 یاوران زنجان 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه 1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
نبشی50*50*4 ماهکار فلز نبشی50*50*4 ماهکار فلز 4مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 11,600تومان شنبه 1399/5/4 -600تومان -0.05% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 21,500تومان شنبه 1399/7/5 1000تومان 0.05% مشاهده
پروفیل2 پروفیل مشهد پروفیل2 پروفیل مشهد 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,500تومان شنبه 1399/7/5 400تومان 0.02% مشاهده
پروفیل2 لوله و پروفیل صابری پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,900تومان شنبه 1399/7/5 1100تومان 0.05% مشاهده
پروفیل2 مبتکران صبا پروفیل2 مبتکران صبا 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 21,350تومان شنبه 1399/7/5 1050تومان 0.05% مشاهده
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 20,000تومان پنجشنبه 1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 20,500تومان پنجشنبه 1399/7/3 300تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 20,500تومان چهارشنبه 1399/7/2 100تومان 0% مشاهده
پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 22,900تومان سه شنبه 1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 20,550تومان سه شنبه 1399/7/1 250تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 پروفیل یزد پروفیل2 پروفیل یزد 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 20,250تومان سه شنبه 1399/7/1 250تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 میلاد یزد پروفیل2 میلاد یزد 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 20,250تومان سه شنبه 1399/7/1 250تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 19,900تومان سه شنبه 1399/7/1 200تومان 0.01% مشاهده
پروفیل2.5 لوله و پروفیل گل نرده پروفیل2.5 لوله و پروفیل گل نرده 30شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۳ کیلوگرم 19,000تومان یکشنبه 1399/6/30 500تومان 0.03% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول12متری ناب تبریز ناودانی8طول12متری ناب تبریز 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,550تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,550تومان شنبه 1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,550تومان شنبه 1399/7/5 130تومان 0.01% مشاهده
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 13,700تومان سه شنبه 1399/7/1 700تومان 0.05% مشاهده
ناودانی6طول6متری شکفته مشهد ناودانی6طول6متری شکفته مشهد 31شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه 1399/6/31 100تومان 0.01% مشاهده
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۸ کیلوگرم 11,800تومان شنبه 1399/7/5 650تومان 0.06% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۷ کیلوگرم 12,200تومان شنبه 1399/7/5 2400تومان 0.24% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۷ کیلوگرم 12,050تومان شنبه 1399/7/5 850تومان 0.08% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۶ کیلوگرم 12,200تومان شنبه 1399/7/5 4000تومان 0.49% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۶ کیلوگرم 12,000تومان شنبه 1399/7/5 2700تومان 0.29% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,000تومان شنبه 1399/7/5 650تومان 0.06% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,200تومان شنبه 1399/7/5 3350تومان 0.38% مشاهده
شمش 120*120*12m*5sp اصفهان 810 شمش 120*120*12m*5sp اصفهان 810 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۴ کیلوگرم 11,950تومان شنبه 1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp تهران 903 شمش 125*125*6m*5sp تهران 903 2مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۸ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه 1399/7/2 3400تومان 0.4% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp یزد 701 شمش 150*150*12m*5sp یزد 701 2مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۷ کیلوگرم 11,300تومان چهارشنبه 1399/7/2 1450تومان 0.15% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 804 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 804 1مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۴ کیلوگرم 11,050تومان سه شنبه 1399/7/1 50تومان 0% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 1مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۳ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه 1399/7/1 200تومان 0.02% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 1مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۳ کیلوگرم 11,300تومان سه شنبه 1399/7/1 200تومان 0.02% مشاهده

فلزات چیست؟

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز فلزاتتاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

 • آهن اسفنجی و انواع قراضه و ضایعات فلزی
 • انواع فرو آلیاژها شامل فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرومولیبدن و ...
 • انواع گرافیت و کک
 • انواع شمش و بیلت فولادی و چدنی
 • انواع نسوزهای مصرفی در صنعت فولاد و فلزات
 • میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی و پروفیل 

کلیه قیمت های محصولات صنعت فولاد بصورت قیمت بروز آهن و فولاد و قیمت لحظه ای انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر روفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

افتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درمورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-