• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • ناودانی
 • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,700تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 10-A3 آریان فولاد میلگرد 10-A3 آریان فولاد 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 8-A3 فولاد بافق میلگرد 8-A3 فولاد بافق 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 14,050تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 13,300تومان شنبه 1399/8/3 550تومان 0.04% مشاهده
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 14,020تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 12,500تومان شنبه 1399/8/3 -400تومان -0.03% مشاهده
میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,200تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 12,700تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 13,900تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,250تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 12,950تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,200تومان شنبه 1399/8/3 300تومان 0.02% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۰ شاخه ایی 3,650,000تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ناب تبریز تیرآهن 14 ناب تبریز 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,200تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 14,350تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 14,020تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 صنعت ماهان تیرآهن 14 صنعت ماهان 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۲ شاخه ایی 1,750,000تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه 1399/7/29 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه 1399/6/22 1250تومان 0.12% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی40*40*3 جاوید بناب نبشی40*40*3 جاوید بناب 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,990تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 14,000تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 14,220تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*2.5 فولاد نستا نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 14,200تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی80*80*8 مگا استیل ایران نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 13,700تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 14,750تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی40*40*4 ناب تبریز نبشی40*40*4 ناب تبریز 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 13,900تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه 1399/8/1 250تومان 0.02% مشاهده
نبشی80*80*8 شکفته مشهد نبشی80*80*8 شکفته مشهد 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه 1399/7/30 -900تومان -0.06% مشاهده
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 20مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 14,300تومان یکشنبه 1399/7/20 400تومان 0.03% مشاهده
نبشی50*50*5 نصر آذربایجان نبشی50*50*5 نصر آذربایجان 16شهریور1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 11,750تومان یکشنبه 1399/6/16 0تومان 0% مشاهده
نبشی60*60*6 یاوران زنجان نبشی60*60*6 یاوران زنجان 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه 1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
نبشی50*50*4 ماهکار فلز نبشی50*50*4 ماهکار فلز 4مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 11,600تومان شنبه 1399/5/4 -600تومان -0.05% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 14,000تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 13,750تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 13,900تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
ناودانی10طول6متری ناب تبریز ناودانی10طول6متری ناب تبریز 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
ناودانی12طول12متری شکفته مشهد ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه 1399/7/30 -900تومان -0.06% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 گروه صنعتی یاران پروفیل2 گروه صنعتی یاران 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 21,000تومان شنبه 1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 مبتکران صبا پروفیل2 مبتکران صبا 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان شنبه 1399/8/3 -1500تومان -0.07% مشاهده
پروفیل4 لوله و پروفیل صابری پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه 1399/8/3 400تومان 0.02% مشاهده
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 20,800تومان پنجشنبه 1399/8/1 -1500تومان 0% مشاهده
پروفیل2 میلاد یزد پروفیل2 میلاد یزد 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه 1399/7/30 -600تومان 0% مشاهده
پروفیل2 پروفیل یزد پروفیل2 پروفیل یزد 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه 1399/7/30 -600تومان 0% مشاهده
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 23,000تومان چهارشنبه 1399/7/30 -200تومان 0% مشاهده
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 28مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۱ کیلوگرم 22,200تومان دوشنبه 1399/7/28 -800تومان 0% مشاهده
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 23,200تومان دوشنبه 1399/7/28 -300تومان 0% مشاهده
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 22,000تومان شنبه 1399/7/19 0تومان 0% مشاهده
پروفیل2 پروفیل مشهد پروفیل2 پروفیل مشهد 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه 1399/7/19 100تومان 0% مشاهده
پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 22,900تومان سه شنبه 1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۱ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه 1399/7/28 100تومان 0.01% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۱ کیلوگرم 12,240تومان دوشنبه 1399/7/28 270تومان 0.02% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه 1399/7/28 -100تومان -0.01% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp سمنان 914 شمش 150*150*6m*5sp سمنان 914 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه 1399/7/28 0تومان 0% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه 1399/7/27 -100تومان -0.01% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۶ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه 1399/7/27 300تومان 0.02% مشاهده
شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۵ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه 1399/7/27 20تومان 0% مشاهده
شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۵ کیلوگرم 12,160تومان یکشنبه 1399/7/27 110تومان 0.01% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۱ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/7/22 3850تومان 0.46% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,200تومان سه شنبه 1399/7/22 200تومان 0.02% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,250تومان سه شنبه 1399/7/22 150تومان 0.01% مشاهده
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه 1399/7/22 -250تومان -0.02% مشاهده
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 12,180تومان دوشنبه 1399/7/21 -120تومان -0.01% مشاهده

فلزات چیست؟

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز فلزاتتاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

 • آهن اسفنجی و انواع قراضه و ضایعات فلزی
 • انواع فرو آلیاژها شامل فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرومولیبدن و ...
 • انواع گرافیت و کک
 • انواع شمش و بیلت فولادی و چدنی
 • انواع نسوزهای مصرفی در صنعت فولاد و فلزات
 • میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی و پروفیل 

کلیه قیمت های محصولات صنعت فولاد بصورت قیمت بروز آهن و فولاد و قیمت لحظه ای انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر روفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

افتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درمورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-