• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • ناودانی
 • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 13,310تومان چهارشنبه 1399/11/1 60تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 8-A2 عتیق آذرسهند میلگرد 8-A2 عتیق آذرسهند 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,600تومان چهارشنبه 1399/11/1 200تومان 0.02% میلگرد عتیق آذرسهند
میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه 1399/11/1 100تومان 0.01% میلگرد مشیز بردسیر
میلگرد 8-A3 فولاد بافق میلگرد 8-A3 فولاد بافق 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 14,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 -50تومان 0% میلگرد فولاد بافق
میلگرد 14-A3 ارگ تبریز میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.03% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 10-A2 فولاد قزوین میلگرد 10-A2 فولاد قزوین 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 12,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 100تومان 0.01% میلگرد فولاد قزوین
میلگرد 8-A2 پارس آرمان میلگرد 8-A2 پارس آرمان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 100تومان 0.01% میلگرد پارس آرمان
میلگرد 10-A2 آریان فولاد میلگرد 10-A2 آریان فولاد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% میلگرد آریان فولاد
میلگرد 10-A2 سیرجان حدید میلگرد 10-A2 سیرجان حدید 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه 1399/11/1 100تومان 0.01% میلگرد سیرجان حدید
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۹ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد 14-A3 فردوس ارومیه میلگرد 14-A3 فردوس ارومیه 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,400تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% میلگرد فردوس ارومیه
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۵ شاخه ایی 3,200,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% تیرآهن آریان فولاد
تیرآهن 14 صنعت ماهان تیرآهن 14 صنعت ماهان 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۶ شاخه ایی 1,600,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% تیرآهن صنعت ماهان
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% تیرآهن ماهکار فلز
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% تیرآهن جهان فولاد غرب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۳۷ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه 1399/11/1 -150تومان -0.01% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 16 ناب تبریز تیرآهن 16 ناب تبریز 29آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 12,700تومان شنبه 1399/9/29 0تومان 0% تیرآهن ناب تبریز
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه 1399/6/22 1250تومان 0.12% تیرآهن فولاد البرز ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه 1399/11/1 -100تومان -0.01% نبشی صبا فولاد منظومه
نبشی50*50*3 جاوید بناب نبشی50*50*3 جاوید بناب 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 13,040تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% نبشی جاوید بناب
نبشی80*80*8 شکفته مشهد نبشی80*80*8 شکفته مشهد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% نبشی شکفته مشهد
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه 1399/11/1 -400تومان 0% نبشی آریان فولاد
نبشی40*40*2.5 فولاد نستا نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۹ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 200تومان 0.02% نبشی فولاد نستا
نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 13,670تومان چهارشنبه 1399/11/1 -300تومان -0.02% نبشی فولاد کوهپایه
نبشی80*80*8 مگا استیل ایران نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 -100تومان 0% نبشی مگا استیل ایران
نبشی80*80*8 جویا نورد نبشی80*80*8 جویا نورد 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۴۰ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% نبشی جویا نورد
نبشی40*40*3 ناب تبریز نبشی40*40*3 ناب تبریز 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% نبشی ناب تبریز
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 30دی1399 ساعت : ۱۲:۳۹ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه 1399/10/30 -1000تومان 0% نبشی استیل ذوب
نبشی40*40*2.5 سپهر ایرانیان نبشی40*40*2.5 سپهر ایرانیان 30دی1399 ساعت : ۱۰:۴۹ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه 1399/10/30 -300تومان -0.02% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی50*50*5 نصر آذربایجان نبشی50*50*5 نصر آذربایجان 16شهریور1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 11,750تومان یکشنبه 1399/6/16 0تومان 0% نبشی نصر آذربایجان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 13,550تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی نصر آذربایجان
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی نورد سجاد
ناودانی10طول6متری شکفته مشهد ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی شکفته مشهد
ناودانی8طول12متری صنعت ماهان ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/11/1 -500تومان 0% ناودانی صنعت ماهان
ناودانی12طول12متری مگا استیل ایران ناودانی12طول12متری مگا استیل ایران 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 14,600تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی مگا استیل ایران
ناودانی6طول6متری جویا نورد ناودانی6طول6متری جویا نورد 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۴۰ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی جویا نورد
ناودانی10طول6متری ناب تبریز ناودانی10طول6متری ناب تبریز 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۶ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% ناودانی ناب تبریز
ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان 29دی1399 ساعت : ۱۰:۵۳ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه 1399/10/29 -650تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 لوله و پروفیل صابری پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 22,400تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل لوله و پروفیل صابری
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل تهران شرق
پروفیل2 میلاد یزد پروفیل2 میلاد یزد 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل میلاد یزد
پروفیل2 پروفیل یزد پروفیل2 پروفیل یزد 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل پروفیل یزد
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 22,400تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل صدرا پروفیل
پروفیل2.5 امید البرز پروفیل2.5 امید البرز 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 20,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل امید البرز
پروفیل2 مبتکران صبا پروفیل2 مبتکران صبا 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 22,600تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل مبتکران صبا
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 22,600تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل تولیدی صنعتی کچو
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل صفاهان فراست
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 22,700تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل صبح پارسیان
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 1بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 21,500تومان چهارشنبه 1399/11/1 0تومان 0% پروفیل نیکان پروفیل
پروفیل2 گروه صنعتی یاران پروفیل2 گروه صنعتی یاران 25دی1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 23,500تومان پنجشنبه 1399/10/25 -300تومان -0.01% پروفیل گروه صنعتی یاران
پروفیل2 پروفیل مشهد پروفیل2 پروفیل مشهد 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه 1399/7/19 100تومان 0% پروفیل پروفیل مشهد
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۹ کیلوگرم 11,650تومان چهارشنبه 1399/11/1 -50تومان 0% شمش یزد 717
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۹ کیلوگرم 11,550تومان چهارشنبه 1399/11/1 -750تومان -0.06% شمش اصفهان 809
شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۹ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 -550تومان -0.04% شمش سمنان 914
شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۸ کیلوگرم 11,750تومان چهارشنبه 1399/11/1 -550تومان -0.04% شمش یزد 715
شمش 130*130*6m*5sp یزد 706 شمش 130*130*6m*5sp یزد 706 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۸ کیلوگرم 11,550تومان چهارشنبه 1399/11/1 -700تومان -0.06% شمش یزد 706
شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 1بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۸ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه 1399/11/1 -250تومان -0.02% شمش خراسان 910
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 29دی1399 ساعت : ۱۶:۰۷ کیلوگرم 11,400تومان دوشنبه 1399/10/29 -800تومان -0.07% شمش اصفهان 802
شمش 125*125*6m*3sp یزد 711 شمش 125*125*6m*3sp یزد 711 29دی1399 ساعت : ۱۶:۰۶ کیلوگرم 11,700تومان دوشنبه 1399/10/29 -1200تومان -0.09% شمش یزد 711
شمش 100*100*12m*3sp یزد 714 شمش 100*100*12m*3sp یزد 714 29دی1399 ساعت : ۱۵:۵۳ کیلوگرم 11,800تومان دوشنبه 1399/10/29 0تومان 0% شمش یزد 714
شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 24دی1399 ساعت : ۱۵:۵۲ کیلوگرم 12,000تومان چهارشنبه 1399/10/24 0تومان 0% شمش یزد 702
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 24دی1399 ساعت : ۱۵:۵۱ کیلوگرم 12,350تومان چهارشنبه 1399/10/24 -350تومان -0.03% شمش اصفهان 808
شمش 125*125*6m*5sp بندرعباس601 شمش 125*125*6m*5sp بندرعباس601 24دی1399 ساعت : ۱۵:۵۰ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه 1399/10/24 -100تومان -0.01% شمش بندرعباس601
شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 23دی1399 ساعت : ۱۶:۲۲ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه 1399/10/23 400تومان 0.03% شمش یزد 701

مرکز فلزات

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز  فلزات تاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

قیمت  انواع محصولات آهن و فولاد و انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر پروفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود و به روز می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درافتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

مورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-
-->