ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۱۱ کالا از ۱۱

مشخصات فنی نبشی 10 :

نبشی100*100  که هر متر از آن. دارای وزن 15.1 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 19.2 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی100*100 برابر با 90.6 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 10 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.