ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۳ کالا از ۳

مشخصات فنی نبشی 12 :

نبشی120*120  که هر متر از آن. دارای وزن 19.4 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 25.4 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی120*120 برابر با 119.4 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 12 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.