ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۳ کالا از ۳

مشخصات فنی نبشی 4.5 :

نبشی 45*45  که هر متر از آن. دارای وزن 3.38 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 4.3 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 45*45 برابر با 20.28 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 45*45 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.