ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۱۹ کالا از ۱۹

مشخصات فنی نبشی 4 :

نبشی 40*40  که هر متر از آن. دارای وزن 2.42 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 3.08 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 40*40 برابر با 14.52 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 40*40 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.