ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۲۹ کالا از ۲۹

مشخصات فنی نبشی 5 :

نبشی 50*50  که هر متر از آن. دارای وزن 3.77 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 4.8 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 50*50 برابر با 22.62 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 50*50 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.