ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۲۱ کالا از ۲۱

مشخصات فنی نبشی 6 :

نبشی 60*60  که هر متر از آن. دارای وزن 5.42 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 6.91 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 60*60 برابر با 32.52 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 60*60 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.