ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۴ کالا از ۴

مشخصات فنی نبشی 7 :

نبشی 70*70  که هر متر از آن. دارای وزن 7.38 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 9.4 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 70*70 برابر با 44.28 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 7 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.