ابعاد نبشی
ضخامت نبشی
تولیدکننده نبشی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۱۴ کالا از ۱۴

مشخصات فنی نبشی 8 :

نبشی 80*80  که هر متر از آن. دارای وزن 9.66 کیلوگرم می باشد،  دارای سطح. مقطعی برابر با 12.3 سانتی. متر مربع است.

وزن هر شاخه 6 متری از. نبشی 80*80 برابر با 57.96 کیلوگرم .می باشد.

قیمت روزانه نبشی 8 هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می گردد.