دسته: بورس کالای زنجیره فولاد

وبسایت مرکز تخصصی فلزات، روزانه اقدام به انتشار اخبار مربوط به عرضه ها و معاملات صورت گرفته. در حوزه صنعت فولاد شرکت بورس کالای ایران می کند.

در اخبار مربوط به عرضه می توانید اطلاعاتی.مانند : حجم کالای قابل عرضه، حداقل عرضه، قیمت پایه، حداکثر افزایش عرضه و حداقل.خرید و در اخبار مربوط به آمار معاملات می توانید اطلاعاتی مانند : حجم معامله، بالاترین قیمت، پائین ترین قیمت.و قیمت میانگین نهایی را مشاهده کنید.

همچنین مرکز تخصصی فلزات در بخش.تحلیل هفتگی نیز به بررسی و تحلیل بازار فولاد در ایران.و جهان می پردازد.

این مرکز روزانه اقدام به انتشار مهمترین اخبار فولاد و فلزات ،معادن، فروآلیاژها و …  نیز می کند.

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ شنبه ۲۰ مهر ۹۸

عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ شنبه ۲۰ مهر ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸

عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸

عرضه و معامله محصولات فولادی مورخ سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا مورخ دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا مورخ دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا مورخ یکشنبه ۱۴ مهر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا مورخ یکشنبه ۱۴ مهر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه و معامله محصولات فولادی در بورس کالا شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

عرضه و معامله محصولات فولادی در بورس کالا شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

عرضه محصولات فولادی در بورس کالا شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

عرضه محصولات فولادی در بورس کالا چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا سه شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

عرضه محصولات فولادی در بورس کالا سه شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

Call Now Button