دسته: بورس کالای زنجیره فولاد

وبسایت مرکز تخصصی فلزات، روزانه اقدام به انتشار اخبار مربوط به عرضه ها و معاملات صورت گرفته. در حوزه صنعت فولاد شرکت بورس کالای ایران می کند.

در اخبار مربوط به عرضه می توانید اطلاعاتی.مانند : حجم کالای قابل عرضه، حداقل عرضه، قیمت پایه، حداکثر افزایش عرضه و حداقل.خرید و در اخبار مربوط به آمار معاملات می توانید اطلاعاتی مانند : حجم معامله، بالاترین قیمت، پائین ترین قیمت.و قیمت میانگین نهایی را مشاهده کنید.

همچنین مرکز تخصصی فلزات در بخش.تحلیل هفتگی نیز به بررسی و تحلیل بازار فولاد در ایران.و جهان می پردازد.

این مرکز روزانه اقدام به انتشار مهمترین اخبار فولاد و فلزات ،معادن، فروآلیاژها و …  نیز می کند.

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۶ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۶ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۴ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۴ آذر ماه ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸

بورس کالای زنجیره فولاد آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

Call Now Buttonتماس با ما