سایز ناودانی
طول ناودانی
تولیدکننده ناودانی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۱۳ کالا از ۱۳

ناودانی 10 :

طبق استاندارد NF A 45-255 فرانسه، وزن. ناودانی 10 به ازای هر متر از آن 8.64 کیلوگرم. و سطح مقطع ناودانی. 10 برابر با  cm2 11  می باشد. وزن هر شاخه  6 متری. ناودانی 10 ،  51.84 کیلوگرم است. این نوع ناودانی بر اساس. ضخامت و وزن به دو دسته ناودانی 10 سبک و ناودانی. 10 سنگین تقسیم می شود.

قیمت ناودانی 10 ، هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می شود.