سایز ناودانی
طول ناودانی
تولیدکننده ناودانی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۹ کالا از ۹

ناودانی 12 :

طبق استاندارد NF A 45-255 فرانسه.، وزن ناودانی 12 به ازای هر متر از آن 13.4 کیلوگرم .و سطح مقطع ناودانی 12 برابر با  cm2 17  می باشد. وزن هر شاخه.  6 متری ناودانی 12 ،  80.4 کیلوگرم است. این نوع ناودانی بر اساس. ضخامت و وزن به دو دسته ناودانی 12 سبک و ناودانی. 12 سنگین تقسیم می شود.

قیمت ناودانی 12 ، هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می شود.