سایز ناودانی
طول ناودانی
تولیدکننده ناودانی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۸ کالا از ۸

ناودانی 14 :

طبق استاندارد NF A 45-255 فرانسه، وزن. ناودانی 14 به ازای هر متر از آن 16 کیلوگرم. و سطح مقطع ناودانی 14 برابر با  cm2 20.4  می باشد. وزن هر شاخه  6 متری ناودانی 14 ،  96 کیلوگرم است. این نوع ناودانی بر اساس ضخامت. و وزن به دو دسته ناودانی 14 سبک و ناودانی. 14 سنگین تقسیم می شود.

قیمت ناودانی 14 ، هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می شود.