سایز ناودانی
طول ناودانی
تولیدکننده ناودانی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۴ کالا از ۴

ناودانی 6 :

طبق استاندارد NF A 45-255 فرانسه، وزن ناودانی. 6 به ازای هر متر از آن 5.07 کیلوگرم و سطح مقطع ناودانی. 6 برابر با   6.46  سانتی متر مربع می باشد. وزن هر شاخه 6 متری ناودانی 6 ،  30 کیلوگرم است. این نوع ناودانی بر اساس. ضخامت و وزن به دو دسته ناودانی 6 سبک. و ناودانی 6 سنگین تقسیم می شود.

قیمت ناودانی 6 ، هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می شود.