سایز ناودانی
طول ناودانی
تولیدکننده ناودانی
استان
شهر
برچسب محصولات

نمایش ۱ - ۷ کالا از ۷

ناودانی 8 :

طبق استاندارد NF A 45-255 فرانسه، وزن ناودانی. 8 به ازای هر متر از آن 8.64 کیلوگرم و سطح مقطع ناودانی. 8 برابر با  cm2 11  می باشد. وزن هر شاخه  6 متری ناودانی. 8 ،  51.84 کیلوگرم است. این نوع ناودانی. بر اساس ضخامت و وزن به دو دسته ناودانی 8 سبک و ناودانی. 8 سنگین تقسیم می شود.

قیمت ناودانی 8 ، هر روز در سایت مرکز تخصصی فلزات اعلام می شود.