گروه صنعتی تهران شرق
گروه صنعتی تهران شرق

تهران شرق

  • میلگرد و مقاطع
  • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 23,300تومان پنجشنبه 1400/1/26 200تومان 0.01% پروفیل تهران شرق
پروفیل2.5 تهران شرق پروفیل2.5 تهران شرق 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه 1400/1/26 1000تومان 0.05% پروفیل تهران شرق
پروفیل3 تهران شرق پروفیل3 تهران شرق 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه 1400/1/26 1000تومان 0.05% پروفیل تهران شرق
پروفیل4 تهران شرق پروفیل4 تهران شرق 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه 1400/1/26 1000تومان 0.05% پروفیل تهران شرق
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 23,100تومان چهارشنبه 1400/1/25 100تومان 0% پروفیل تهران شرق

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->