فولاد روهینا جنوب
فولاد روهینا جنوب

روهینا جنوب

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A3 روهینا جنوب میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 14تیر1400 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 16,300تومان دوشنبه 1400/4/14 0تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 10-A3 روهینا جنوب میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 14تیر1400 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 15,900تومان دوشنبه 1400/4/14 100تومان 0.01% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 12-A3 روهینا جنوب میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 14تیر1400 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 15,700تومان دوشنبه 1400/4/14 100تومان 0.01% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 14-A3 روهینا جنوب میلگرد 14-A3 روهینا جنوب 14تیر1400 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 15,500تومان دوشنبه 1400/4/14 100تومان 0.01% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 16-A3 روهینا جنوب میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 14تیر1400 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 15,500تومان دوشنبه 1400/4/14 100تومان 0.01% میلگرد روهینا جنوب

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->