فولاد روهینا جنوب
فولاد روهینا جنوب

روهینا جنوب

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A3 روهینا جنوب میلگرد 32-A3 روهینا جنوب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه 1399/11/1 -500تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 28-A3 روهینا جنوب میلگرد 28-A3 روهینا جنوب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه 1399/11/1 -500تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 25-A3 روهینا جنوب میلگرد 25-A3 روهینا جنوب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه 1399/11/1 -500تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 22-A3 روهینا جنوب میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه 1399/11/1 -500تومان 0% میلگرد روهینا جنوب
میلگرد 10-A3 روهینا جنوب میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 1بهمن1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 -400تومان 0% میلگرد روهینا جنوب

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->