فولاد امیرکبیر خزر
فولاد امیرکبیر خزر

امیرکبیر خزر

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->