فولاد امیرکبیر خزر
فولاد امیرکبیر خزر

امیرکبیر خزر

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 25اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 12,550تومان دوشنبه 1399/12/25 30تومان 0.24% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 25اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه 1399/12/25 30تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 25اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه 1399/12/25 30تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 25اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه 1399/12/25 30تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 25اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه 1399/12/25 30تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->