ذوب آهن اردبیل
ذوب آهن اردبیل

ذوب آهن اردبیل

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 12,950تومان یکشنبه 1399/12/10 10127تومان 78.2008% میلگرد ذوب آهن اردبیل
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1399/12/10 10523تومان 80.0228% میلگرد ذوب آهن اردبیل
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه 1399/12/10 10177تومان 78.2846% میلگرد ذوب آهن اردبیل
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل 24اردیبهشت1397 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 2,823تومان دوشنبه 1397/2/24 -33تومان 0% میلگرد ذوب آهن اردبیل
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل 24اردیبهشت1397 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 2,823تومان دوشنبه 1397/2/24 -33تومان 0% میلگرد ذوب آهن اردبیل

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->