مجتمع فولاد ارگ تبریز
مجتمع فولاد ارگ تبریز

ارگ تبریز

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 14-A3 ارگ تبریز میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 16-A3 ارگ تبریز میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 18-A3 ارگ تبریز میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 20-A3 ارگ تبریز میلگرد 20-A3 ارگ تبریز 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 22-A3 ارگ تبریز میلگرد 22-A3 ارگ تبریز 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه 1399/11/7 -50تومان 0% میلگرد ارگ تبریز

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->