صبا فولاد زاگرس
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه 1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-