صبا فولاد زاگرس
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 4خرداد1400 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 14,580تومان سه شنبه 1400/3/4 130تومان 0.89% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 4خرداد1400 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 14,580تومان سه شنبه 1400/3/4 130تومان 0.89% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 4خرداد1400 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 14,580تومان سه شنبه 1400/3/4 130تومان 0.89% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 4خرداد1400 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 14,580تومان سه شنبه 1400/3/4 130تومان 0.89% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 4خرداد1400 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 14,580تومان سه شنبه 1400/3/4 130تومان 0.89% میلگرد صبا فولاد زاگرس

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->