فولاد کویر کاشان
فولاد کویر کاشان

کویر کاشان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A4 کویر کاشان میلگرد 32-A4 کویر کاشان 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 12,500تومان دوشنبه 1399/8/5 -100تومان 0% مشاهده
میلگرد 16-A3 کویر کاشان میلگرد 16-A3 کویر کاشان 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه 1399/8/5 900تومان 0.08% مشاهده
میلگرد 14-A3 کویر کاشان میلگرد 14-A3 کویر کاشان 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه 1399/8/5 900تومان 0.08% مشاهده
میلگرد 12-A3 کویر کاشان میلگرد 12-A3 کویر کاشان 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه 1399/8/5 1100تومان 0.09% مشاهده
میلگرد 8-A3 کویر کاشان میلگرد 8-A3 کویر کاشان 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 13,900تومان دوشنبه 1399/8/5 1400تومان 0.11% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-