فولاد مهر کیان کاشان
فولاد مهر کیان کاشان

کیان کاشان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 12-A2 کیان کاشان میلگرد 12-A2 کیان کاشان 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه 1400/1/15 -500تومان -3.76% میلگرد کیان کاشان
میلگرد 10-A2 کیان کاشان میلگرد 10-A2 کیان کاشان 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه 1400/1/15 -500تومان -3.76% میلگرد کیان کاشان
میلگرد 8-A2 کیان کاشان میلگرد 8-A2 کیان کاشان 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه 1400/1/15 -500تومان -3.73% میلگرد کیان کاشان
میلگرد 8-A2 کیان کاشان میلگرد 8-A2 کیان کاشان 14فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,900تومان شنبه 1400/1/14 500تومان 0.04% میلگرد کیان کاشان
میلگرد 10-A2 کیان کاشان میلگرد 10-A2 کیان کاشان 14فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,800تومان شنبه 1400/1/14 500تومان 0.04% میلگرد کیان کاشان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->