پرشین فولاد
پرشین فولاد

پرشین فولاد

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A3 پرشین فولاد میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 13,150تومان چهارشنبه 1400/1/25 -100تومان -0.76% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 28-A3 پرشین فولاد میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 13,150تومان چهارشنبه 1400/1/25 -100تومان -0.76% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 14-A3 پرشین فولاد میلگرد 14-A3 پرشین فولاد 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 13,150تومان چهارشنبه 1400/1/25 -100تومان -0.76% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 32-A3 پرشین فولاد میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه 1400/1/25 100تومان 0.01% میلگرد پرشین فولاد
میلگرد 28-A3 پرشین فولاد میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه 1400/1/25 100تومان 0.01% میلگرد پرشین فولاد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 پرشین فولاد پروفیل2 پرشین فولاد 24شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه 1399/6/24 1000تومان 0.05% پروفیل پرشین فولاد
پروفیل2 پرشین فولاد پروفیل2 پرشین فولاد 23شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 19,000تومان یکشنبه 1399/6/23 0تومان 0% پروفیل پرشین فولاد
پروفیل2 پرشین فولاد پروفیل2 پرشین فولاد 22شهریور1399 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 19,000تومان شنبه 1399/6/22 0تومان 0% پروفیل پرشین فولاد

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->