فولاد کاوه تیکمه داش
فولاد کاوه تیکمه داش

کاوه تیکمه داش

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,600تومان چهارشنبه 1399/8/7 -400تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه 1399/8/7 -400تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,600تومان چهارشنبه 1399/8/7 -400تومان 0% مشاهده
میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه 1399/8/7 -400تومان 0% مشاهده
میلگرد 8-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 8-A3 کاوه تیکمه داش 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه 1399/8/7 -400تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-