فولاد کاوه تیکمه داش
فولاد کاوه تیکمه داش

کاوه تیکمه داش

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 22فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% میلگرد کاوه تیکمه داش
میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 22فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% میلگرد کاوه تیکمه داش
میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش 22فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% میلگرد کاوه تیکمه داش
میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش 22فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% میلگرد کاوه تیکمه داش
میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 22فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه 1400/1/22 0تومان 0% میلگرد کاوه تیکمه داش

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->